Çevre ve İklim Değişikliği Hizmetleri

Çevre ve İklim Değişikliği Kapsamında Sunduğumuz Hizmetler

  • Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama & Raporlama (ISO 14064-1)
  • Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplama & Raporlama (ISO 14067)
  • Su Ayak İzi Hesaplaması & Raporlama (ISO 14046)
  • İklim Değişikliğine Bağlı Fiziksel Risklerin Analizi

Eğitimlerimiz

  • AB Yeşil Mutabakatı, Emisyon Ticaret Sistemi ve Karbon Ayak İzi Bilgilendirme Eğitimi
  • İklim Krizi ve ISO 14064-1 Kapsamında Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimi
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme Eğitimi
  • Yaşam Döngüsü Analizi (YDA, LCA) Bilgilendirme Eğitimi

 

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama, Raporlama ve Danışmanlık Hizmetleri (ISO-14064-1)

İşletmelerin ve kuruluşların, faaliyetleri ve hizmetlerine bağlı olarak doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkardığı toplam sera gazı miktarının, CO2 eşdeğer olarak hesaplanıp ISO-14064-1 standardına göre raporlaması sağlanmaktadır.

ISO 14064-1 kapsamında işletmenin sera gazı emisyon kaynaklarının tespiti, sera gazı envanterinin tasarımı, geliştirilmesi ve yönetimi, kurumsal karbon ayak izinin hesaplanması, raporlama, ve emisyon azaltım aksiyonlarının belirlenmesi konularında işletmelere hizmet verilmektedir.  

Kurumsal karbon ayak izi çalışması kuruluşların karbon ayak izi azaltım hedeflerine yön verir ve bu doğrultuda kuruluş hedeflerini belirlemeye katkı sağlar. Hesaplamalar, kuruluşa ait sürdürülebilirlik raporlamalarında, paydaşların karbon ayak izi verilerini talep etmesi durumunda, çevre bakış açısının sayısal verilerle takibi ve yasal gereklilikler de esas alınarak Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyum için kullanılabilmektedir.

 

Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplama & Raporlama (ISO 14067)

Ürün karbon ayak izi, hammaddelerin elde edilmesi aşamasından başlayarak, nakliye, üretim, ürünün kullanım aşaması ve ürün ömrü sonunda bertarafına kadar ürünün sera gazı emisyonlarına yol açan tüm faaliyetlerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) ilkeleri esas alınarak değerlendirilmesi yöntemidir.

Ürün karbon ayak izi hesaplama süreci, işletmelere sürdürülebilirlik hedefleri belirleme konusunda rehberlik eder. Ayrıca ürünün karbon ayak izi bilgileri, işletmelere hangi aşamalarda ve faaliyetlerde sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklanmaları gerektiğini belirleme imkanı sağlar.

Ürün bazında karbon ayak izinin hesaplanması; müşteri talebi, karbon ayak izi azaltım çalışmalarının ürün bazında takip edilebilmesi, ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca emisyonların takibiyle birlikte azaltım çalışmalarının yürütülebilmesi, çevreye duyarlı yenilikçi ürün tasarımlarında ortaya çıkan karbon ayak izi azaltım miktarının reklam çalışmalarında kullanılabilmesi ve ürün bazında takip edilecek regülasyonlara uyum açısından önemlidir.

 

Su Ayak İzi Hesaplaması & Raporlama (ISO 14046)

Su ayak izi; bireylerin, toplumların ve işletmelerin tükettiği toplam su miktarı veya bir işletmenin ürün ve hizmetlerini üretmek için kullandığı toplam su miktarı olarak tanımlanabilir. Su ayak izi çalışmaları, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak, su stresine ve su kaynaklarına bağımlılık nedeniyle oluşan üretim risklerini belirlemek ve işletmelerin su yönetimi konularında farkındalığını arttırmak için önemlidir.

Su ayak izi çalışmaları; işletmelerin su tüketimine dayalı proses yönetimi ve su kaynaklarının daha iyi değerlendirilmesi konusunda aksiyonları belirlemeye yardımcı olur. Tüm tedarik zinciri boyunca ve üretim aşamalarında tüketilen su miktarının belirlenmesiyle; odak noktaları tespit edilerek su kullanımının azaltılması, sürdürülebilir su kullanımı için aksiyonlar alınması ve verimlilik çalışmalarının yürütülmesi mümkündür. Su ayak izi hesaplama çalışmaları işletmelere çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamalarını vurgulama konusunda fırsat sağlar.

Su ayak izi üç kategoride hesaplanmaktadır: yeşil su ayak izi, mavi su ayak izi ve gri su ayak izi

 

İklim Değişikliğine Bağlı Fiziksel Risklerin Analizi

İklim değişikliğinden kaynaklanan risklerin sadece fiziksel riskler olmadığı, fiziksel risklerle birlikte gerçekleşen finansal riskler de olduğu hem şirketleri hem de global bazda dünyanın ekonomik istikrarını önemli ölçüde etkilediği gözlenmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği etkisi ile yaşanan ani sağanak yağışlar, yıldırım, fırtına, hortum, seller/heyelanlar, orman yangınları vb. doğa olayları ile kurumlar ciddi risklerle yüz yüze kalarak önemli iş kayıpları ve buna bağlı ekonomik kayıplar yaşamaktadır. İklim değişikliğinin firmalar üzerinde yarattığı bu etkileri çevresel, sosyal ve ekonomik etkiler olarak bir bütün olarak değerlendirmek gerekmektedir.

İklim değişikliğine bağlı karşı karşıya olunan bu risklerin, lokasyon ve firma/sektör bazında tanımlanması, haritalandırılması, derecelendirilmesi ve önceliklendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili gerekli farkındalığın sağlanması, risklerin tespiti ve ilgili hızlı aksiyonların alınması ile şirket iş süreçleri korunarak şirket repütasyonuna pozitif katkılar sağlanması ve risklerin fırsata dönüştürülmesi de mümkündür.

 

Evinizdeki Riskleri Değerlendirin

Evinizdeki yangın, elektrik çarpması, kayma, düşme ve devrilme risklerini gözden geçirin.

RİSKLERİ DEĞERLENDİR

Teknenizdeki Riskleri Değerlendirin

Teknenizin güvenliği için oluşabilecek tüm riskleri gözden geçirin.

RİSKLERİ DEĞERLENDİR