Yangına Tepki Testleri

Tek Alev Kaynaklı Yangın Testi
(Small Flame Source Test)

Bu testin kapsamında, yangın laboratuvarımızda bulunan test cihazımızın yardımıyla yanıcılık sınıfları belirlenmek istenen deney numunelerinin, sıfır ışıma etkisi altında doğrudan küçük bir aleve maruz bırakılmak suretiyle yanıcılık sınıflarını belirlemekteyiz. (ISO 11925-2)

Bu test Kleinbrenner metoduna dayanmakta olup, yapı malzemelerinin dikey pozisyonda sıfır ışınım etkisi altında küçük bir alev darbesiyle tutulabilirliklerinin ölçümlendiği bir deneydir.

Yanma Isısı Tayin Testi
(Bomb Calorimeter)

Bu testin kapsamında, herhangi bir malzemenin yanma ve kalorifik ısı değerini, bomb ısı ölçer cihazımız sayesinde ölçümlemekteyiz. Bu testte, ısı değeri ölçülmek istenen malzemeden test örneği alınarak, bomb kalorimetre cihazı içerisinde belirlenmiş standart koşullar altında yakılır. Sıcaklık artışı dikkate alınarak malzemenin ısı kayıpları hesaba katılarak, net yanma ısısı belirlenir.

Aşağıda belirtilen standartlar kapsamındaki malzemelerin testleri gerçekleştirilmektedir.

 • Yapı malzemeleri (EN ISO 1716)
 • Taş kömürü, kok kömürü (ASTM D 5865)
 • Yakıt (ASTM D 240: Benzin, gazyağı, fuel-oil, 1-D ve 2-D dizel yakıt 0-GT, 1-GT, ve 2-GT gaz türbini yakıtları (ISO 1928)
 • Atık malzemeden elde edilen yakıtlar (ASTM E 711)
 • Hidrokarbon yakıtlar (ASTM D 4809)
 • Yiyecek, katkı gıdalar, tarla ürünleri
 • Atıklar
 • Kimyasal ve farmasötik örnekler

Single Burn Item Testi

Yangın laboratuvarımızda EN 13823 kapsamında Single Burning Item testlerini gerçekleştirmekteyiz. Günümüzde Avrupa’da kullanılan neredeyse tüm yapı malzemeleri SBI testinden geçirilerek A-F arasında sınıflandırılması yapılmaktadır.

SBI Testi, zemin hariç tüm diğer yapı malzemelerinin tek bir alev kaynağı ile tetiklenerek, yanma reaksiyonlarının ölçümlendiği bir testtir. Örnek malzeme bir test cihazının içerisine koyularak tek noktadan yakılır. Bu esnada, duman ve ısı tahliye oranları kaydedilerek, ürünün fiziksel tepkisi gözlemlenerek değerlendirme yapılır.

Flooring Radyant Panel Testi

Yangın laboratuvarımızda bulunan Floor Radyant Panel Testi sayesinde bir alev kaynağına maruz bırakılan döşeme malzemesinin ısınım akısı ölçülebilmektedir. Bu test metodu ECPD’nin (European Construction Products Directive) tüm Avrupa ülkelerinden talep ettiği döşeme malzemelerinin yanıcılık performanslarının ölçümlenebildiği bir testtir.

Bu ekipman ayrıca aşağıda belirtilmiş olan standartların da test gereksinimlerini karşılamaktadır.

 • EN ISO 9239: Döşemelerin yangına tepki deneyleri
 • ASTM E 648: Döşemelerin yanma davranışının radyan ısı kaynağı kullanılarak tayini
 • ASTM E 970: Çatı arası döşemelerin yanma davranışının radyan ısı kaynağı kullanılarak tayini
 • NFPA 253: Döşemelerin yanma davranışının radyan ısı kaynağı kullanılarak tayini

Non-Combustubility Testi

Yangın laboratuvarımızda, Euroclass test standartlarından biri olan Yanmazlık Testi’ni gerçekleştirmekteyiz. Bu test, tüm yapı malzemelerinin (zemin kaplamaları dahil) doğrudan yangının gelişimine katkıda bulunup bulunmayacağının belirlenmesini sağlayarak yanıcılık sınıfını A1 ve A2 sınıflarına göre belirleyebilmektedir.

Evinizdeki Riskleri Değerlendirin

Eviniz ile ilgili tüm inşaat, yangın, gaz, elektrik, deprem risklerini gözden geçirin.

RİSKLERİ DEĞERLENDİR

Teknenizdeki Riskleri Değerlendirin

Teknenizin güvenliği için oluşabilecek tüm riskleri gözden geçirin.

RİSKLERİ DEĞERLENDİR