Yangına Tepki Testleri

Yangına tepki; bir malzemenin yanması sırasında yangının büyümesine ve yayılmasına olan katkısı olarak tariflenebilir. Yangınların başlangıcı ve gelişiminde yapı içerisindeki unsurlar kadar, kullanılan yapı malzemelerinin de büyük bir etkisi bulunmaktadır. İnsanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda başlayan yangınlar ve bu yangınların gelişim evreleri, içerideki insanların tahliye edilebilmesi adına büyük bir öneme sahiptir. Tam da bu noktada yapı malzemesi olarak kullanılan ürünlerin yangına tepki sınıflandırmaları önem kazanmaktadır.

Yapı malzemelerinin yangına tepki sınıflandırmaları, TS EN 13501-1 standardına göre yangına tepki testlerinden elde edilen veriler kullanılarak gerçekleştirilir. Allianz Teknik Yangın Laboratuvarı’nda bulunan modern test ekipmanları ile yangına tepki testleri akredite olarak gerçekleştirilmekte ve sınıflandırma raporları yayınlanmaktadır.

Tek Alev Kaynağı Testi
(Single Flame Source Test - TS EN ISO 11925-2)

Tek alev kaynağı testi ile test numuneleri sıfır ışıma etkisi altında doğrudan küçük bir aleve maruz bırakılmaktadır. Test sırasında numunelerin alevlenme, alev boyu ilerleme ve fiziksel değişimleri gözlemlenerek yangına tepki sınıfları tayin edilmektedir.

Tek Bir Yakma Unsuru ile Isıl Etkiye Maruz Kalan Döşemeler Haricindeki Yapı Ürünleri
(Single Burning Item – TS EN 13823)

Günümüzde Avrupa’da kullanılan neredeyse tüm yapı malzemeleri için Single Burning Item (SBI) testleri uygulanmakta ve test sonrası elde edilen veriler ile yapı malzemelerinin yangına tepki sınıfları belirlenmektedir.

SBI testi, zemin hariç tüm diğer yapı malzemelerinin tek bir alev kaynağı ile tetiklenerek, yanma reaksiyonlarının ölçümlendiği bir testtir. Test sırasında duman yoğunluğu, ısı tahliye oranları, test numunelerindeki fiziksel değişimler ölçümlenerek yapı malzemelerinin yangına tepki sınıfları tayin edilir.

Yanma Davranışının Radyant Isı Kaynağı Kullanılarak Tayini
(Flooring Radiant Panel – TS EN ISO 9239-1)

Flooring Radiant Panel (FRP) testi, radyant ısı kaynağı kullanılarak küçük bir alev kaynağına maruz bırakılan döşeme malzemelerinin yanma reaksiyonlarının ölçümlendiği bir testtir. Test sırasında duman yoğunluğu, ısı akısı seviyesi ve test numunelerindeki fiziksel değişimler ölçümlenerek döşeme malzemelerinin yangına tepki sınıfları tayin edilmektedir.

Brüt Yanma Isısının Tayini Testi
(Determination of The Gross Heat of Combustion – TS EN ISO 1716)

Bu test metodu ile standart koşullar altında test numuneleri saf oksijen ortamında yakılarak bürüt yanma ısıları belirlenir. Test verileri değerlendirilerek ürünlerin yangına tepki sınıfları tayin edilmektedir.

Tutuşmazlık Testi
(Non-combustibility Test – TS EN ISO 1182)

Tutuşmazlık testi ile tüm yapı malzemelerinin (zemin kaplamaları dahil) doğrudan yangının gelişimine katkıda bulunup bulunmayacağı değerlendirilmektedir. Test sırasında sıcaklık ve yüzdesel kütle değişimi gibi parametreler ölçümlenerek ürünlerin yangına tepki sınıfları tayin edilmektedir.

Evinizdeki Riskleri Değerlendirin

Evinizdeki yangın, elektrik çarpması, kayma, düşme ve devrilme risklerini gözden geçirin.

RİSKLERİ DEĞERLENDİR

Teknenizdeki Riskleri Değerlendirin

Teknenizin güvenliği için oluşabilecek tüm riskleri gözden geçirin.

RİSKLERİ DEĞERLENDİR