Yangına Tepki Testleri

Tek Alev Kaynağıyla Yangına Tepki Testi
(Single Flame Source Test - TS EN ISO 11925-2)

Test numuneleri sıfır ışıma etkisi altında doğrudan küçük bir aleve maruz bırakılır. Alev boyu ilerlemesi ölçümlenerek malzemelerin yangına tepki sınıflarının belirlenmesinde bu veriler kullanılır.

Bu test Kleinbrenner metoduna dayanmakta olup, yapı malzemelerinin dikey pozisyonda sıfır ışınım etkisi altında küçük bir alev darbesiyle tutuşabilirliklerinin ölçümlendiği bir testtir.

Yanma Isısı Tayini Testi
(Determination of The Gross Heat of Combustion - EN ISO 1716)

Bomb kalorimetre cihazı ile yapı malzemelerinin kalorifik ısı değerleri hesaplanmaktadır. Standart koşullar altında test numuneleri saf oksijen ortamında yakılarak net yanma ısıları ölçümlenir.

Aşağıda belirtilen standartlar kapsamında malzemelerin testleri gerçekleştirilmektedir.

 • Yapı malzemeleri (EN ISO 1716)
 • Taş kömürü, kok kömürü (ASTM D 5865)
 • Yakıt (ASTM D 240: Benzin, gazyağı, fuel-oil, 1-D ve 2-D dizel yakıt 0-GT, 1-GT, ve 2-GT gaz türbini yakıtları (ISO 1928)
 • Atık malzemeden elde edilen yakıtlar (ASTM E 711)
 • Hidrokarbon yakıtlar (ASTM D 4809)
 • Yiyecek, katkı gıdalar, tarla ürünleri
 • Atıklar
 • Kimyasal ve farmasötik örnekler

Tek Bir Yakma Unsuru İle Isıl Etkiye Maruz Bırakma Testi
(Single Burning Item Test – TS EN 13823)

Günümüzde Avrupa’da kullanılan neredeyse tüm yapı malzemeleri için SBI testleri uygulanmakta ve test sonrası elde edilen veriler ile yapı malzemelerinin yangına tepki sınıfları belirlenmektedir.

SBI testi, zemin hariç tüm diğer yapı malzemelerinin tek bir alev kaynağı ile tetiklenerek, yanma reaksiyonlarının ölçümlendiği bir testtir. Test sırasında duman yoğunluğu, ısı tahliye oranları, test numunelerindeki fiziksel değişimler ölçümlenerek yapı malzemelerinin yangına tepki sınıfları tayin edilir.

Yanma Davranışının Radyan Isı Kaynağı Kullanılarak Tayini Testi
(Determination of The Burning Behaviour Using a Radiant Heat Source – TS EN ISO 9239-1)

Radyan ısı kaynağı kullanılarak küçük bir alev kaynağına maruz bırakılan döşeme malzemelerinin, test sonrası ısı akısı değerleri ölçümlenmektedir. Bu test metodu ECPD’nin (European Construction Products Directive) tüm Avrupa ülkelerinden talep ettiği döşeme malzemelerinin yanıcılık performanslarının ölçümlenebildiği bir testtir.

Bu test ekipmanı ayrıca aşağıda belirtilmiş olan standartların da test gereksinimlerini karşılamaktadır.

 • EN ISO 9239: Döşemelerin yangına tepki deneyleri
 • ASTM E 648: Döşemelerin yanma davranışının radyan ısı kaynağı kullanılarak tayini
 • ASTM E 970: Çatı arası döşemelerin yanma davranışının radyan ısı kaynağı kullanılarak tayini
 • NFPA 253: Döşemelerin yanma davranışının radyan ısı kaynağı kullanılarak tayini

Tutuşmazlık Testi
(Non-combustibility Test – TS EN ISO 1182)

Tutuşmazlık testi ile tüm yapı malzemelerinin (zemin kaplamaları dahil) doğrudan yangının gelişimine katkıda bulunup bulunmayacağı değerlendirilmektedir. Test sonrası elde edilen ölçümler ile A1 ve A2 yangına tepki sınıflarının tayini gerçekleştirilir.

Evinizdeki Riskleri Değerlendirin

Evinizdeki yangın, elektrik çarpması, kayma, düşme ve devrilme risklerini gözden geçirin.

RİSKLERİ DEĞERLENDİR

Teknenizdeki Riskleri Değerlendirin

Teknenizin güvenliği için oluşabilecek tüm riskleri gözden geçirin.

RİSKLERİ DEĞERLENDİR