Deprem Mühendisliği Eğitim Programı

Temel Deprem Mühendisliği Eğitimi

Eğitimin Konusu:
Depremlerin karakteristiğini, davranışlarını ve yapılara olan etkilerinin incelenebilmesi için gerekli bilgi, birikim ve alt yapıyı teorik ve uygulamalı eğitimlerle sağlamak.

 • Geçmiş depremler ve levha tektoniği
 • Deprem dalgalarının özellikleri
 • Kuvvetli yer hareketinin incelenmesi
 • Fourier genlik spektrumu oluşturma
 • Sismik risk analizi
 • Tipik karşılaşılan deprem hasarları

Eğitimin Süresi:  3 gün 09:00 – 17:00

Hedef Kitle: Deprem mühendisliği konusunda çalışmalar yürüten; inşaat, deprem, risk mühendisleri, projeci ve uygulayıcılar.

Eğitim Sorumlusu: Dr. Ceyhun Eren, Yük. Müh. Berkay Aldırmaz

E-mail: allianzteknik@allianz.com.tr

Eğitim Tarihi: Güncellenmektedir.

 

Risk Yönetimi: Çeşitli Hasarlara Maruz Kalan Yapılar

Eğitimin Konusu:
Risk yönetimi hakkında bakış açısı kazanımı ve yapıların maruz kaldığı risk çeşitleri ile bu risklerin değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması.

 • Risk yönetimi
 • Yapıların maruz kaldığı tehlikeler
 • Yapıların deprem tepkisi
 • Temel yangın konsepti
 • Risk değerlendirme yöntemleri

Eğitimin Süresi: 3 gün 09:00 – 17:00                 

Hedef Kitle: Risk mühendisleri, sigorta eksperleri, İSG uzmanları, mühendislik fakültesi mezunları

Eğitim Sorumlusu: Dr. Ceyhun Eren, Yük. Müh. Berkay Aldırmaz

E-mail: allianzteknik@allianz.com.tr

Eğitim Tarihi: Güncellenmektedir.

 

Yapısal Elemanların Değerlendirilmesi Eğitimi

Eğitimin Konusu:
Yapısal elemanların davranış şekillerinin incelenmesi. Yapıları değerlendirme yöntemleri, uygulamalı çalışma; doğrusal itme analiz.

 • Yapısal elemanlar ve davranışları
 • Dayanıma göre tasarım esasları
 • Şekil değiştirmeye göre tasarım esasları
 • Doğrusal itme analizi ve uygulanışı

Eğitimin Süresi: 3 gün 09:00 – 17:00

Hedef Kitle: Deprem mühendisliği konusunda çalışmalar yürüten; inşaat, deprem, risk mühendisleri, projeci ve uygulayıcılar. Sonlu elamanlar yöntemleri ile analiz yapmak isteyen mühendisler.

Eğitim Sorumlusu: Dr. Ceyhun Eren, Yük. Müh. Berkay Aldırmaz

E-mail: allianzteknik@allianz.com.tr

Eğitim Tarihi: Güncellenmektedir.

Evinizdeki Riskleri Değerlendirin

Evinizdeki yangın, elektrik çarpması, kayma, düşme ve devrilme risklerini gözden geçirin.

RİSKLERİ DEĞERLENDİR

Teknenizdeki Riskleri Değerlendirin

Teknenizin güvenliği için oluşabilecek tüm riskleri gözden geçirin.

RİSKLERİ DEĞERLENDİR