Deprem Mühendislik Hizmetleri

Olası deprem hasarlarının önceden tahmin edilmesi, birçok alanı etkileyen önemli bir konudur. Son yıllarda meydana gelen yıkıcı depremlerden de görüldüğü üzere deprem hasarlarından dolayı oluşan ekonomik kayıplar oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır.

Geçmiş depremler göstermiştir ki bu tip binalar, yapısal ve yapısal olmayan hasarların yanında deprem sonrası yangınlar, zararlı kimyasal madde sızıntısı, yangın söndürme sisteminden kaynaklanan su hasarları ve uzun iş durması süreçleri gibi ikincil etkilere de maruz kalmaktadır. Olası bir büyük deprem sırasında yaşanması muhtemel tüm hasarları tahmin edebilmek için çok disiplinli bir yaklaşıma ihtiyaç duyulsa da yapısal hasarlar, hafif sanayi tipi binalarda yaşanabilecek dolaylı ya da dolaysız hasarların tahmin edilmesi için halen belirleyici olmaktadır.

Bu hesaplamalarda yeniden yapılacak, büyütülecek veya değiştirilecek resmi ve özel tüm binaların ve deprem etkisi altındaki performanslarının ulusal ve uluslararası standartlara göre değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Evinizdeki Riskleri Değerlendirin

Evinizdeki yangın, elektrik çarpması, kayma, düşme ve devrilme risklerini gözden geçirin.

RİSKLERİ DEĞERLENDİR

Teknenizdeki Riskleri Değerlendirin

Teknenizin güvenliği için oluşabilecek tüm riskleri gözden geçirin.

RİSKLERİ DEĞERLENDİR