Accreditation List

 

 

 

Our Fire Laboratory offers the following accredited testing services;

Yangın Deneyleri / Yangına Tepki - Yapı Malzemeleri   Mamullerinin yangın deneylerine tepkisi - Tutuşmazlık deneyi TS EN ISO 1182
Yangın Deneyleri / Yangına Tepki - Yapı Malzemeleri Mamullerin yangına tepki deneyleri – Brüt yanma ısısının tayini (kalorifik değer) TS EN ISO 1716
Yangın Deneyleri / Yangına Tepki - Yapı Malzemeleri Yangın deneylerine reaksiyon – Aleve doğrudan maruz kalan ürünlerin tutuşabilirliği - Bölüm 2: Tek alev kaynağıyla deney TS EN ISO 11925-2
Yangın Deneyleri / Yangına Tepki - Yapı Malzemeleri Yapı ürünleri için yangına tepki deneyleri -Tek bir yakma unsuru ile ısıl etkiye maruz kalan döşemeler haricindeki yapı ürünleri TS EN 13823
Yangın Deneyleri / Yangına Tepki - Yapı Malzemeleri Döşemelerin yangına tepki deneyleri – Bölüm 1: Yanma davranışının radyan ısı kaynağı kullanılarak tayini TS EN ISO 9239-1
Yangın Deneyleri / Yangına Tepki - Yapı Malzemeleri Yapı Mamulleri ve Yapı Elemanları – Yangın Sınıflandırması - Bölüm 1: Yangın Karşısındaki Davranış Deneyleri Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırılma TS EN 13501-1

 

Our Earthquake Laboratory offers the following accredited testing services;

Çevresel Deneyler / Titreşim ve Deprem - Yapısal olmayan ekipman, komponent ve diğer cihazlar  Elektronik donanım için mekanik yapılar - IEC 60917 ve IEC 60297 standardları için deneyler - Bölüm 2: Kabinler ve raflar için sismik deneyler TS EN 61587-2
Çevresel Deneyler / Titreşim, Taşımacılık ve Deprem - Yapısal olmayan ekipman, komponent ve diğer cihazlar Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-6: Deneyler - Deney fc: Titreşim (Sinüs Biçimli) TS EN 60068-2-6 (Frekans Bölgesi 1 Hz - 150 Hz)
Çevresel Deneyler / Titreşim ve Deprem - Yapısal olmayan ekipman, komponent ve diğer cihazlar Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 3-3:Destek dokümantasyonu ve kılavuz - Donanım için sismik deney yöntemleri TS EN IEC 60068-3-3
Çevresel Deneyler / Titreşim ve Deprem - Yapısal olmayan ekipman, komponent ve diğer cihazlar Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-57: Deneyler - Deney Ff: Titreşim - Zaman geçmişi ve sinüs vuru yöntemi TS EN 60068-2-57 (Frekans Bölgesi 1 Hz - 150 Hz)
Çevresel Deneyler / Titreşim ve Deprem - Yapısal olmayan ekipman, komponent ve diğer cihazlar Elektrik Röleleri - Bölüm 21-Ölçme Röleleri ve Koruyucu Donanımlar Üzerinde Titreşim, Mekanik Darbe, Çarpma ve Sismik Deneyler - Kısım 1: Titreşim Deneyleri (Sinüs Biçimli) TS EN 60255-21-1
Çevresel Deneyler / Şok ve Deprem - Yapısal olmayan ekipman, komponent ve diğer cihazlar Elektrik röleleri -Bölüm 21-Ölçme röleleri ve koruyucu donanımları üzerine titreşim, mekanik-Darbe, çarpma ve sismik deneyler-Kısım 2: Mekanik darbe ve çarpma deneyleri TS EN 60255-21-2 10 g'ye kadar
Çevresel Deneyler / Titreşim ve Deprem - Yapısal olmayan ekipman, komponent ve diğer cihazlar Elektrik Röleleri - Bölüm 21-Ölçme Röleleri ve Koruyucu Donanımlar Üzerinde Titreşim, Mekanik Darbe, Çarpma ve Sismik Deneyler - Kısım 3: Sismik Deneyler TS EN 60255-21-3
Çevresel Deneyler / Titreşim ve Deprem - Yapısal olmayan ekipman, komponent ve diğer cihazlar Nükleer tesislerin güvenlik açısından önemli ekipmanlarının sismik yeterliliği IEEE/IEC 60980-344
Çevresel Deneyler / Titreşim ve Deprem - Yapısal olmayan ekipman, komponent ve diğer cihazlar Ağ ekipmanı - Bina Sistem Gereksinimleri: Fiziksel Koruma GR-63-CORE
​Çevresel Deneyler / Titreşim ve Deprem - Yapısal olmayan ekipman, komponent ve diğer cihazlar Sarsma Masası İle Testler: Yapısal Olmayan Bileşenlerin Sismik Sertifikasyonu İçin Kabul Kriterleri ICC-ES AC156
Çevresel Deneyler / Titreşim ve Deprem - Yapısal olmayan ekipman, komponent ve diğer cihazlar Alt İstasyon Sismik Deneyleri: Önerilen Uygulamalar IEEE 693
Çevresel Deneyler / Titreşim ve Deprem Taşımacılık Testleri / Titreşim Nakliye Konteynerleri ve Sistemlerinin Performans Testleri: Standart Uygulamalar ASTM D4169-16 Kara ve Demiryolu Taşımacılığı (Frekans Bölgesi 1 Hz - 185 Hz)
Çevresel Deneyler / Titreşim ve Deprem - Yapısal olmayan ekipman, komponent ve diğer cihazlar Telekomünikasyon ekipmanları için çevresel koşullar ve çevresel testler; Bölüm 2-3: Çevresel testlerin belirlenmesi; Hava koşullarına karşı korumalı yerlerde sabit kullanım ETSI EN 300 019-2-3 Şok testleri hariç
Çevresel Deneyler / Titreşim ve Deprem Araç Bataryaları Araçların Onaylanmasına İlişkin Tek Tip Hükümler - Elektrikli Güç Aktarma Sistemi İçin Özel Gereklilikler ECE R 100 Şok testleri hariç
Tren Uygulamaları - Titreşim elektrik elektronik ve pnömatik sistemler Demiryolu uygulamaları - Demiryolu araçları - Şok ve titreşim testleri EN 61373 Kategori 1 - Sınıf A Kategori 1 - Sınıf B
Çevresel Deneyler / Titreşim ve Deprem - Yapısal olmayan ekipman, komponent ve diğer cihazlar Yüksek voltajlı şalt ve kontrol donanımı - Bölüm 210: Metal mahfaza ve katı izolasyon mahfazası için sismik yeterlilik 1 kV üzeri ve 1 kV üzeri anma gerilimleri için şalt ve kontrol donanımı grupları ve 52 kV dahil EC 62271-210

 

Please click here to see our accreditation certificate.

Home Risk Assessment

Review all construction, fire, gas, electricity, earthquake risks for your home.

EVALUATE RISKS

Boat Risk Assessment

Review all potential risks which might threaten your boat's safety.

EVALUATE RISKS